Uniwersalna interwencja

0
comments

W ramach uniwersalnej interwencji zakłada się rozszerzenie kompetencji aktorów sceny gospodarczej, gdyż konkurencyjna gospodarka rynkowa nie może funkcjonować bez silnych i władczych podmiotów gospodarczych. Polityka plac znajduje się w gestii uznanych przez państwo partnerów taryfowych, którzy negocjują płace o porównywalnej egalitarnej strukturze, umożliwiające jednak wewnątrzsektorową i międzysektoi-ową elastyczność. Solidarna polityka płac musi uwzględniać ocenę stopnia trudności pracy, co nie oznacza koniecznie, że w wynagrodzeniu odzwierciedlane muszą być różnice produktywności. W wyniku partnerskiego współdziałania związków zawodowych, konfederacji pracodawców i państwa osiąga się wysoki standard w dziedzinie kształcenia zawodowego. Jest to między innymi możliwe dzięki tworzeniu publicznej infrastruktury, rozbudowie bezpieczeństwa społecznego i usług służących człowiekowi, przy finansowym wsparciu państwa. W strategii zintegrowanej socjalnej gospodarki rynkowej zakłada się także oddziaływanie drogą ustawową i bodźcami podatkowymi na internalizację negatywnych efektów zewnętrznych, czego przykładem mogą być wysokie wymagania ergonomiczne dotyczące stanowisk pracy. Zapobiega się w ten sposób chorobom zawodowym i zmniejsza koszty opieki zdrowotnej. Celem polityki zatrudnienia i rynku pracy w strategii instytucjonalnie koordynowanej elastyczności jest integracja wszystkich osób zdolnych do pracy na rynku pracy zgodnie z ich indywidualnymi życzeniami. Środki państwowej polityki rynku pracy koordynowane są przez związki zawodowe i konfederacje pracodawców. Takie założenia leżą u podstaw koncepcji tej polityki w Republice Federalnej Niemiec.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>