System kształcenia

0
comments

Federalny Urząd Pracy może przyznać pomoc pracodawcom (Einarbeitungszuschüsse), jeśli zatrudnią pracowników, którzy pełną wydajność w nowym miejscu pracy mogą osiągnąć dopiero po okresie wdrożenia. Uprawnienia te przysługują pracownikom, którzy wykonywali pracę zawodową przynajmniej przez okres sześciu miesięcy i są bezrobotni lub bezpośrednio zagrożeni bezrobociem. Pomoc przyznawana jest najdłużej na jeden rok i wynosi do 50% wysokości wynagrodzenia za pracę.

Zanim przejdziemy do analizy efektów wspierania szkolenia i doskonalenia zawodowego, poczynimy kilka uwag na temat systemu kształcenia. Najliczniejszą część czynnych zawodowo w RFN stanowią robotnicy wykwalifikowani (Facharbeiter), którzy odgrywają centralną rolę w procesie przemian strukturalnych i decydują o konkurencyjności gospodarki tego kraju. Robotnicy wykwalifikowani są szkoleni w tzw. „dualnym systemie kształcenia”. W tym systemie uczniowie podejmują praktyczną naukę zawodu w zakładach w wieku 16 lub 17 lat na okres dwóch lub trzech łat i równolegle uczęszczają do szkoły zawodowej w wymiarze 8-12 godzin tygodniowo. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie równe od jednej trzeciej do połowy płacy robotnika wykwalifikowanego danej branży. Nauka kończy się egzaminem przed specjalną komisją z zewnątrz zakładu. Niemiecki system kształcenia zawodowego jest szczególnie podziwiany 36 i naśladowany w krajach anglosaskich, podczas gdy w samych Niemczech staje się on przedmiotem dyskusji 37.

Dzięki współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi i apelom rządu federalnego o obowiązku kształcenia kadr przez gospodarkę, a także i subwencjom, przez długi okres RFN miała wystarczającą liczbę miejsc nauki zawodu i niską stopę bezrobocia wśród młodzieży. W rezultacie nie było potrzeby organizowania w tym kraju tak wielkiej liczby kompensacyjnych programów szkoleniowych jak w Szwecji lub Wielkiej Brytanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>