Strategia wysokiej płacy i nowoczesnej technologii.

0
comments

Alternatywną koncepcją jest strategia wysokiej płacy i nowoczesnej technologii. W swej istocie oznacza ona wprowadzenie zachodniego poziomu i struktury cen na początku procesu transformacji i dopiero w następnej kolejności dopasowywanie struktury produkcji do nowego systemu. W konsekwencji likwidacji ulegają jednostki gospodarcze, które nie są w stanie dopasować się do nowego systemu płac. Tylko najnowocześniejsze fabryki wytrzymują siłę konkurencji (ścieżka II na rys. VIII. 1). Płace rosną szybko do poziomu zachodniego, poziom zatrudnienia w porównaniu z transformacją organiczną zmniejsza się o DE i bezrobocie osiąga rozmiary ZY. W zależności od wysokości zasiłków bezrobocie przekształca się w większej lub mniejszej liczbie w emigrację do części zachodniej i dojazdy do pracy do tejże części. Nadzieja przy wyborze tej strategii wiąże się z założeniem, że pomimo wysokich plac, akumulacja kapitału osiągnie odpowiednie rozmiary i w związku z tym krzywa popytu na pracę przesunie się na pozycję !V,jV7.

Tendencje w dziedzinie płac w części wschodniej przedstawia ścieżka III na rys. VIII. 1. Układy placowe z 1 marca 1991 roku przewidują, że wynagrodzenia podstawowe w najważniejszych gałęziach przemysłu w nowych krajach związkowych osiągną poziom z części zachodniej do 1 kwietnia 1994 roku. Wzrost płac, zgodnie z układami taryfowymi, ma dokonywać się stopniowo. Wychodząc z poziomu odpowiadającego 60% płacy zachodniej przyjęto, że do 1 kwietnia 1993 roku wynagrodzenia podstawowe w najważniejszych gałęziach przemysłu wschodnioniemieckiego osiągną poziom 80%, a w roku następnym nastąpi zrównanie płacy taryfowej. Oznacza to jednak, że na przykład płace w przemyśle metalowym i elektromaszynowym musiałyby wzrosnąć do 1 kwietnia 1993 roku o 26%, a w roku następnym o ponad 30%. Przyjęcie strategii wysokiej płacy stawia pod znakiem zapytania możliwość egzystencji części gospodarki wschodnionie- mieckiej, a w szczególności przemysłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>