Spółki promujące zatrudnienie (ABS)

0
comments

Powstaniu spółek zatrudnieniowych towarzyszyła burzliwa dyskusja polityczna, a projekt porozumienia był w 1990 roku czterokrotnie blokowany przez rządzącą koalicję CDU/FDP. Dopiero na początku następnego roku politycy uświadomili sobie, że bez aktywnego oddziaływania na rynek pracy stopa bezrobocia w części wschodniej RFN może osiągnąć poziom 40%. W rezultacie w lipcu 1991 roku weszło w życie porozumienie między związkami zawodowymi, związkami pracodawców, Urzędem Powierniczym (Treuhandanstalt) i nowymi krajami związkowymi dotyczące spółek promujących pracę, zatrudnienie i rozwój strukturalny (ABS) 12. W języku potocznym firmy te nazywane są spółkami zatrudnieniowymi.

Spółki zatrudnieniowe są quasi-firmami mającymi na celu zatrudnianie pracowników w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa uniemożliwiającej kontynuację stosunku pracy. Spółkami zatrudnieniowymi mogą być osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego zorganizowane w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub stowarzyszenia, które za cel stawiają sobie tworzenie nowych miejsc pracy i szkolenie zawodowe przy wykorzystaniu środków polityki rynku pracy przewidzianych w ustawie o popieraniu pracy 13. Spółki zatrudnieniowe realizują zadania polityki rynku pracy głównie przez organizację miejsc pracy w ramach ABM oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe. Dodatkowo instytucje te mogą jeszcze wykorzystywać skrócony czas pracy dla swoich pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>