Spółki promujące zatrudnienie (ABS) – ciąg dalszy

0
comments

Według danych Urzędu Powierniczego na początku 1992 r. działało 250 spółek zatrudnieniowych zatrudniających 200 tysięcy osób. W połowie 1993 roku ich liczba zwiększyła się do 400. Tworzyły one głównie miejsca pracy w ramach możliwości stwarzanych przez ABM (43,8% zatrudnionych). Drugie zadanie, tj. kształcenie i doskonalenie zawodowe, odgrywało stosunkowo małą rolę, gdyż tylko co dziesiąte przedsięwzięcie w tej dziedzinie było realizowane przez spółki zatrudnieniowe (18,4% zatrudnionych). Okazuje się jednak, że prawie 38% personelu spółek zatrudnieniowych pracowało poniżej 25% ustawowego czasu pracy. Fakt ten stawia pod znakiem zapytania celowość wykorzystywania tego środka w tych organizacjach.

Spośród osób, które w 1991 roku odeszły ze spółek zatrudnieniowych, jedna trzecia znalazła dalsze zatrudnienie, a jedna czwarta pozostała bez pracy. Co dziesiąta osoba została objęta doskonaleniem zawodowym, co dwudziesta uzyskała pracę na stanowisku ABM. Działalność gospodarczą na własny rachunek podjęło tylko jeden procent osób. Jest to zadziwiające, gdyż w aktach założycielskich połowa spółek zobowiązywała się do promocji działalności na własny rachunek.

Określenie ekonomicznej roli spółek zatrudnieniowych nastręcza wiele kłopotów. Jeżeli pracują one efektywnie, to stanowią konkurencję dla sektora prywatnego, a jeżeli nieefektywnie, to powodują marnotrawstwo zasobów. Dylemat ten stanowi przedmiot polemik i wymaga dalszych pogłębionych badań. Dotychczasowe doświadczenia nie stanowią jednak wystarczającej podstawy do szerszych uogólnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>