Spektrum komunalnej polityki rynku pracy

0
comments

W latach osiemdziesiątych rosło znaczenie komunalnej polityki rynku pracy. Dało się zauważyć wiele nowych bezpośrednich inicjatyw na szczeblu lokalnym, z których najważniejsze to:

– tworzenie tzw. drugiego rynku pracy we współpracy z urzędami pracy przez finansowanie nowych miejsc pracy ze środków Federalnego Urzędu Pracy i programy zatrudnieniowe dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej,

– wspieranie projektów samopomocy w dziedzinie socjalnej, opieki zdrowotnej i technologii,

– tworzenie lokalnych centrów rozwoju, w których bezrobotni zdobywali nowe kwalifikacje, przez co rosła ich konkurencyjność na rynku pracy,

– konstruowanie zakładowych planów zatrudnienia i zakładanie spółek zatrudnieniowych dla ratowania zakładów, którym groziła likwidacja w wyniku przemian strukturalnych,

– miejscowe inicjatywy zmierzające do stworzenia dodatkowych miejsc pracy w zakładach,

– lokalne inicjatywy w zakresie szkolenia, szczególnie dla młodzieży mającej problemy w szkole.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>