Skuteczność państwowej polityki zatrudnienia

0
comments

Przesuwanie punktów ciężkości programów gospodarczych na stronę podażową spowodowane było także dyskusją polityczną na temat „więcej rynku czy więcej państwa”. Bardziej rozbudowane i efektywne programy zatrudnieniowe były oddalane, gdyż obawiano się wzrostu tzw. kwoty państwa i wypychania prywatnej inicjatywy z rynku. Pakiety ustaw związanych z tymi programami, proponowane przez rządzącą SPD, nie były akceptowane przez Bundesrat, gdzie większość głosów posiadała CDU z CSU. Jeśli zważy się, że pozostająca w koalicji rządowej z SPD partia wolnych demokratów (FDP) optuje zawsze w kierunku „więcej rynku”, to następstwem tej konstelacji było stosowanie w coraz bardziej ograniczo- nym zakresie instrumentów polityki zatrudnienia typu keynesistowskiego. Regułą były kompromisy obu opcji politycznych i gospodarczych.

Skuteczność państwowej polityki zatrudnienia jest rozmaicie postrzegana przez środowiska naukowe i opinię publiczną. Można spotkać pozytywną i negatywną ocenę globalnego sterowania, a także poglądy sugerujące, że keynesistowska polityka zatrudnienia nie była w ogóle realizowana. Sądy te wydawane są na podstawie analizy poszczególnych programów, bądź efektów publicznej polityki fiskalnej. Jednoznaczna ocena państwowego interwencjonizmu jest niemożliwa, gdyż musiałaby być znana sytuacja gospodarcza, w której nie stosowano programów zatrudnieniowych. Taka możliwość nie istnieje. Poszczególne oceny oparte są przeto na różnych metodach szacowania efektów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>