Ryzyko związane z bezpieczeństwem socjalnym

0
comments

Systemy zabezpieczenia społecznego, w tym także system ubezpieczenia od bezrobocia, wywołują określone reakcje w społeczeństwie, przyjmujące czasami formę „hazardu moralnego”. Między innymi pracownicy mogą wypowiadać pracę i pozostawać bez niej dłużej niż jest to konieczne lub przedsiębiorstwa mogą zwalniać pracowników, gdyż nie ponoszą odpowiedzialności za bezrobotnych. „Hazard moralny” wydaje się mniejszy przy systemie składkowym niż podatkowym, ponieważ rosnące koszty powodują wzrost składki lub spadek świadczeń. Generalnie „hazard moralny” w ubezpieczeniach od bezrobocia nie odgrywa dużej roli, gdyż bezrobocie związane jest ze zbyt wielkim ryzykiem ponownego uzyskania pracy, dekwalifikacją i utratą prestiżu społecznego. Poza tym systemy ubezpieczeniowe zawierają sankcje za wypowiedzenie pracy przez pracownika i niepodejmowanie pracy oferowanej przez służby zatrudnieniowe.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem socjalnym jest przy finansowaniu polityki rynku pracy ze składek mniejsze niż w przypadku systemu opartego na dochodach podatkowych. W systemach składkowych w celu utrzymania składek na niskim poziomie lub przezwyciężenia deficytu zmierza się zazwyczaj do wyłączenia grup zwiększonego ryzyka, ponieważ solidarność opłacających składki ma określone granice. Finansowanie z dochodów podatkowych przy braku środków cechuje natomiast tendencja do ograniczania zakresu świadczeń, gdyż wyłączenie grup o wysokim ryzyku nie jest możliwe ze względów politycznych. Innymi słowy, w czasach kryzysowych systemy składkowe zmierzają do segmentacji i wyłączenia grup wysokiego ryzyka, podczas gdy systemy podatkowe reagują niwelująco i. ograniczają zakres świadczeń. A zatem im więcej grup podwyższonego ryzyka obejmuje system składkowy, tym bardziej musi być on sprzężony z elementami finansowania z dochodów podatkowych. Alternatywą byłoby zróżnicowanie składki w zależności od istniejącego ryzyka utraty pracy, co jednak postawiłoby pod znakiem zapytania funkcje zabezpieczenia społecznego dla grup słabszych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>