Potencjał produkcyjny

0
comments

Polityka związków zawodowych nie zawsze sprzyja procesom stabilizacji: wiadomo, że głównym ich celem jest polepszenie sytuacji materialnej pracobiorców przez wpływ na politykę płac i podziału. Problemy te były dostrzegane przez keynesistów i dlatego uzupełniali oni politykę globalnego sterowania popytem polityką dochodową. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu rządu, związków zawodowych i pracodawców w postaci „skoncentrowanej akcji” (Konzertierte Aktioń) podjęto próbę zahamowania, sprzecznego z celami stabilizacji, wzrostu plac i cen. W pertraktacjach tych uzgadniane były interesy grupowe z wymaganiami gospodarki. „Skoncentrowana akcja” zmierzała jednak do ograniczenia żądań placowych związków zawodowych i przestały one od 1977 roku brać udział w posiedzeniach tego forum. Z tej przyczyny skuteczność polityki keynesistowskiej została znacznie ograniczona.

Krótkookresowa orientacja keynesistów związana jest z założeniem istnienia stałego potencjału produkcyjnego: niewykorzystanie mocy produkcyjnych na skutek braku popytu w gospodarce powoduje bezrobocie, wzrost globalnego popytu prowadzi z kolei do pełnego wykorzystania potencjału i pełnego zatrudnienia. Zakłada się zatem, że miejsca pracy istnieją i muszą być tylko ponownie obsadzone. To założenie jest od 1974 roku nieaktualne dla gospodarki RFN. Wykorzystanie istniejących wolnych miejsc nie zapewniłoby pracy wszystkim poszukującym, gdyż ich deficyt szacowany był na 1 do 2 milionów. Keynesistowska krótkookresowa polityka gospodarcza nie była w stanie stworzyć nowych miejsc pracy przez inwestycje. Co prawda istniała możliwość inicjowania ich tworzenia dzięki inwestycjom rozszerzającym, ale sprzeczne z wymogami stabilizacji postawy przedsiębiorstw i związków zawodowych powodowały, że w wyniku ekspansji popytu rosła inflacja bez nowych miejsc pracy. Poza tym długoletni de- ficit spending doprowadził, jak to już wcześniej wspominano, do zadłużenia państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>