Popieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie cz. II

0
comments

Rekompensata plac z tytułu nieuniknionych przerw w pracy spowodowanych zlą pogodą, zwana zasiłkiem posezonowym, jest szczególnym świadczeniem dla pracowników firm budowlanych, podobnym ze względu na jego cel do dopłat przy skróconym czasie pracy. Wymaga się, aby zmniejszenie godzin pracy wynosiło minimum 1 godzinę dziennie. Zasiłek „od zlej pogody” mogą otrzymywać jedynie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. W zakresie obliczania wysokości zasiłku obowiązują w zasadzie regulacje dotyczące skróconego czasu pracy.

Świadczenia zwiększające zdolność produkcyjną przedsiębiorstw budowlanych w okresie zimy i dodatek „od zlej pogody” zmniejszają rozmiary bezrobocia sezonowego. Trudno jest jednak określić stopień skuteczności omawianych instrumentów, gdyż nie można przewidzieć zachowania pracodawców w przypadku niestosowania tych środków. Nie podlega dyskusji, że omawiane świadczenia chronią część pracowników przed utratą pracy, przy czym skuteczność tej ochrony zależy od wysokości środków przeznaczanych na ten cel. Analiza danych statystycznych pokazuje, że największa część wydatków Federalnego Urzędu Pracy koncentruje się od lat na zasiłku posezonowym, a nie świadczeniach zwiększających możliwości zatrudnienia. Niemniej jednak omawiane instrumenty mają na celu ochronę stosunku

Wysokość pomocy reguluje rozporządzenie Federalnego Urzędu Pracy o budownictwie w okresie zimowym z 4 VII 1972 r., Winterbau-Anordnung, Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit 1972, s. 511, i 1988, s. 1367. pracy i są przejawem ingerencji państwa w dziedzinie regulacji wzajemnych praw i obowiązków podmiotów prawnego stosunku pracy 48.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>