Opcje strategiczne

0
comments

Prowadzone w RFN badania wskazują na dwie strategiczne opcje gmin w zakresie lokalnych programów przeciwdziałania bezrobociu. Niektóre gminy, z powodu trudności występujących z klientelą na drugim rynku pracy, koncentrują się na pierwszym rynku pracy. Przeznaczają one swoje ograniczone środki na polepszenie standardu lokalizacyjnego. Gminy te przez promocję inwestycji zamierzają w długim okresie poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy. Rosnące wpływy z podatku przemysłowego planują przeznaczyć na cele społeczne.

Druga opcja podejmuje wyzwania rynku pracy i zmierza do stworzenia możliwości zatrudnieniowych dla grup mających problemy z integracją zawodową. Łączy się to ze skierowaniem odpowiednich środków na ten cel i nową organizacją administracji gminnej w celu wyeliminowania rutynowego działania.

Liczne badania wyraźnie wskazują, że aktywność w dziedzinie komunalnej polityki rynku pracy tylko w nieznacznym stopniu uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy 13. Na przykład są gminy, które w przeszłości – mimo deficytowych budżetów – troszczyły się o ekspansję ABM (np. Wilhelmshaven), i takie, które przy znacznej ilości środków nie zabiegały o polepszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy (np. Wolfsburg). Motywów zachęcających gminy do przedsięwzięć komunalnych w celu polepszenia sytuacji zatrudnieniowej można dopatrywać się zatem poza sferą finansową. Nie należy jednak sądzić, że czynniki finansowe nie limitują poczynań gmin. Przy długotrwałym procesie tzw. konsolidacji finansów gminom pozostają do dyspozycji tylko dobrowolne środki na komunalne programy zatrudnieniowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>