Ogólne zasady pośrednictwa pracy

0
comments

Pośrednictwo pracy jest zorganizowaną działalnością umożliwiającą kontakt między pracodawcami oferującymi zatrudnienie a osobami poszukującymi pracy w celu zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z ustawą o popieraniu pracy, zadaniem pośrednictwa pracy jest regulacja i stabilizacja rynku pracy 22. Pośrednictwo pracy nie jest jednak w stanie zlikwidować istniejącej nierównowagi na rynku pracy, a może jedynie przyczynić się do jej zmniejszenia. Kojarzenie popytu i podaży na rynku pracy nie przebiega bezproblemowo z następujących powodów:

– niejednorodności wolnych miejsc pracy i poszukujących pracy pod względem kwalifikacyjnym i rozmieszczenia regionalnego:

– niedostatecznej gotowości i zdolności do dostosowań zarówno pracobiorców, jak i pracodawców, na przykład przy braku planowania kadr w przedsiębiorstwach czy niewystarczającej ruchliwości pracowniczej:

– niezbyt efektywnego działania pośrednictwa pracy.

Efektywne pośrednictwo może ułatwić i skrócić poszukiwanie pracy oraz obniżyć jego koszty. Pośrednictwo pracy rozwiązuje przede wszystkim problem pozyskiwania informacji, przez co zostają szybciej obsadzone wolne miejsca pracy i maleje długość okresu pozostawania bez pracy. Niesprawne pośrednictwo pracy prowadzi z kolei – z powodu nieprzejrzystości rynku pracy lub długiego okresu poszukiwania pracy – do niewykorzystania potencjału produkcyjnego i wzrostu wydatków na zasiłki dla bezrobotnych. Jakość usług publicznych służb zatrudnieniowych wpływa nie tylko na długość okresu poszukiwania pracy, ale także na właściwy dobór kadr w procesie kojarzenia poszukujących pracy z oferowanymi stanowiskami. Niezwykle ważnym elementem efektywnej alokacji jest zapewnienie przez instytucje pośrednictwa zgodności kwalifikacji pracobiorców z wymaganiami na stanowiskach pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>