Ofensywa kwalifikacyjna – dalszy opis

0
comments

Badania dowodzą, że bezrobocie wśród osób, które ukończyły kursy doskonalenia zawodowego, jest niższe niż oczekiwano 10. Spośród uczestników kończących z wynikiem pozytywnym kursy doskonalenia zawodowego w trzecim kwartale 1991 roku i korzystających z całodziennych świadczeń Federalnego Urzędu Pracy, po sześciu miesiącach bezrobociem objętych było tylko 20% mężczyzn i 37% kobiet. Ze względu na ogólny deficyt miejsc pracy i nadzwyczajnie niekorzystną sytuację na rynku pracy należy interpretować ten rezultat z dużą ostrożnością.

W nowych krajach związkowych środki doskonalenia zawodowego samofinansują się w 52% przez zmniejszone wydatki i zwiększone wpływy budżetów publicznych, a więc w stopniu niższym niż w części zachodniej (64%). Wynika to przede wszystkim z wyższych kosztów doskonalenia w stosunku do zasiłku szkoleniowego. Jednakże w porównaniu do części zachodniej oszczędności budżetu Federalnego Urzędu Pracy są wyższe, ponieważ w dawnych krajach korzyści z tego tytułu mają w przeważającym stopniu inne budżety.

Ofensywę kwalifikacyjną należy ocenić pozytywnie, gdyż jest ona niezbędną inwestycją w kapital ludzki, przynoszącą wiele korzyści w długim okresie. Kwalifikacje zdobywają coraz większe znaczenie jako element konkurencji na rynku pracy. Podnoszenie kwalifikacji nie może być jednak rozumiane jako „cel sam w sobie”, lecz musi być podporządkowane potrzebom gospodarki (manpower approach). Problemem zasadniczym staje się odbiurokratyzowanie rynku szkoleniowego. W dyskusji podnosi się szczególnie sprawę organizacji szkolenia zawodowego. Dotychczas bezrobotny jest kierowany przez urząd pracy do instytucji szkolącej. W Wielkiej Brytanii na przykład otrzymuje się czek-skierowanie i można samodzielnie wybrać podmiot szkolący 11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>