Krytyczna analiza polityki zatrudnienia i rynku pracy

0
comments

Wybór Republiki Federalnej Niemiec jako kraju, na przykładzie którego analizowano politykę zatrudnienia i rynku pracy nie był przypadkowy. Kraj ten jest pierwszą potęgą gospodarczą Wspólnoty Europejskiej i ma niezwykle bogate doświadczenia w prowadzeniu aktywnej polityki rynku pracy. System socjalnej gospodarki rynkowej RFN cechuje się wysokim stopniem instytucjonalnej kooperacji między pracą, kapitałem i państwem. Na istotę tego modelu składają się „zasady i mechanizmy wyrównywania społecznego do gospodarki rynkowej w taki sposób, aby jej nie szkodzić, a tam gdzie się daje – wspomagać ją” h Polityka państwa w socjalnej gospodarce rynkowej jest zorientowana na tworzenie indywidualnych, elastycznych możliwości na rynku pracy, w rezultacie których można w cywilizowany sposób sprowadzić różnorodne, sprzeczne interesy gospodarcze i społeczne na płaszczyznę modus vivendi. Krytyczna analiza polityki zatrudnienia i rynku pracy wymaga znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

– Jakie są podstawy teoretyczne makroekonomicznej analizy bezrobocia?

– Jakimi środkami można przeciwdziałać bezrobociu w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej?

– Jakie są dotychczasowe efekty polityki zatrudnienia i rynku pracy?

– Przed jakimi nowymi wyzwaniami staje polityka rynku pracy w procesie transformacji gospodarki wscliodnioniemieckiej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>