Globalne sterowanie i aktywna polityka rynku pracy (1968-1975)

0
comments

Lata 1968-1975 to okres sukcesów globalnego sterowania i aktywnej polityki rynku pracy. W celu przezwyciężenia recesji z lat 1966-1967 państwo zaczęło prowadzić politykę zatrudnienia opartą na keynesistow- skiej koncepcji globalnego sterowania popytem. Instytucjonalna baza polityki zatrudnienia stworzona została wraz z uchwaleniem w 1967 roku przez Bundestag ustawy o stabilizacji gospodarczej i wzroście gospodarczym (Gesetz zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und des Wachstums) 5. Ustawa stabilizacyjna była odzwierciedleniem narastającej nieuchronnie konieczności przejścia do oddziaływania państwa na całokształt procesów gospodarczych. Stanowiła ona pierwszy oficjalnie ogłoszony krok w kierunku państwowego sterowania i tym samym oznaczała znaczne odstępstwo od doktryny „wolnej gospodarki rynkowej”. Od tego momentu RFN zaczęła explicite prowadzić politykę zatrudnienia.

Keynesistowska polityka koniunkturalna była wspierana przez aktywną politykę rynku pracy. Uchwalenie w 1969 roku ustawy o popieraniu pracy (Arbeitsförderungsgesetz) stworzyło formalne podstawy do aktywnej polityki rynku pracy, stanowiącej uzupełnienie keynesistowskiej polityki zatrudnienia 6. Wraz z uchwaleniem nowej ustawy nastąpiło przesunięcie priorytetu z biernej w kierunku aktywnej i zapobiegawczej polityki rynku pracy.

Keynesistowska polityka globalnego sterowania popytem odnosiła sukcesy do momentu pierwszego kryzysu naftowego w 1973 roku. Na rynku pracy występowało pełne zatrudnienie połączone z deficytem rąk do pracy. Liczba robotników cudzoziemskich rosła bardzo szybko, osiągając w 1973 roku rekordową wysokość 2,5 miliona osób 7. Szybki wzrost gospodarczy umożliwiała między innymi orientacja eksportowa gospodarki, wspierana zaniżonym sztywnym kursem marki. W 1970 roku, przy 26,7 min czynnych zawodowo, zarejestrowano 795 tys. wolnych miejsc pracy, a tylko niecałe 150 tys. bezrobotnych. Na jednego bezrobotnego przypadało ponad 5 wolnych miejsc pracy. W następnym okresie relacja ta zaczęła się pogarszać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>