Empiryczny materiał tyczący RFN

0
comments

Dostępny empiryczny materiał tyczący RFN podważa hipotezę o negatywnym wpływie ustawodawstwa ochrony stosunku pracy na wielkość zatrudnienia. Taki pogląd jest prezentowany przez większość badaczy rynku pracy i przedstawicieli pośrednictwa pracy 15. Od momentu wejścia w życie ustawy o popieraniu zatrudnienia wzrosła w RFN, podobnie jak w innych krajach, liczba umów o pracę na czas określony. W sektorze prywatnym co trzecie nowe przyjęcie do pracy dokonywało się na czas określony. W okresie pierwszych dwóch lat aż 66% przedsiębiorstw nie zrobiło żadnego użytku z tej możliwości, chociaż przyjęto w nich do pracy 80% nowo zatrudnionych. Były to przeważnie małe przedsiębiorstwa o stabilnej produkcji, zatrudniające stosunkowo wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające na czas określony zmieniały w większości (74%) angaże po upływie przewidzianego okresu i zapewniały pracownikom stalą pracę. Prezentowane badania dowodzą, że możliwości stwarzane przez nową ustawę były rzadko wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i nasuwają wątpliwości co do celowości dostosowywania rozmiarów i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie przez zwolnienia i nowe przyjęcia. Inne formy restrukturyzacji zatrudnienia okazują się efektywniejsze. Z drugiej strony prawdą jest również, że przedsiębiorstwa reagują bardzo zachowawczo i powściągliwie przy decyzjach o nowym zatrudnieniu. Według opinii wyrażanych przez kierowników działów personalnych przedsiębiorstw, decyzje o dodatkowym zatrudnieniu są najczęściej podejmowane po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości (nadgodziny, dodatkowe specjalne zmiany, zablokowanie urlopu, usługi obcych firm itd.). Mało prawdopodobne wydaje się jednak, aby te zachowania przedsiębiorstw spowodowane były ograniczeniami związanymi z ochroną stosunku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>