Efekt zatrudnieniowy ABM

0
comments

Ta zmiana strategii podyktowana była też względami czysto taktycznymi rządu federalnego. Wzrost bezrobocia długookresowego powodował bowiem utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez coraz większą liczbę osób. Bezrobotni ci nabywali uprawnienia do zapomogi, finansowanej z budżetu federalnego. Lansując tworzenie miejsc pracy w ramach ABM rząd federalny „przerzucał” część wydatków na budżet Federalnego Urzędu Pracy. Należy pamiętać, że po zakończeniu pracy na stanowisku ABM pracownik nabywa uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych z ubezpieczenia od bezrobocia. Dlatego też w latach 1983-1987 liczba miejsc pracy ABM szybko rosła.

Efekt zatrudnieniowy ABM był do 1980 roku mało znaczący, gdyż wpływ tego instrumentu na zmniejszenie bezrobocia wynosił 0,3%. Szanse na dalsze zatrudnienie po okresie finansowania miejsca pracy przez Federalny Urząd Pracy wyglądały stosunkowo nie najgorzej. Z badań przeprowadzonych przez Spitznagela wynika, że w przypadku jednej trzeciej do połowy osób nastąpiła integracja na pierwszym rynku pracy, 5 do 20% osób było dalej objętych tym śrądkiem, a 25 do 50% pozostawało bez pracy 52.

Znaczenie miejsc pracy tworzonych dla bezrobotnych wzrosło w latach 1979-1980, kiedy to realizowano specjalny program rządowy dla regionów szczególnie zagrożonych bezrobociem 53. W tym programie priorytet zyskało tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w służbach i infrastrukturze socjalnej. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do znalezienia nowych podmiotów ABM wśród organizacji nieprodukcyjnych, gdzie zatrudnienie czasowe znalazły przede wszystkim kobiety (w niepełnym wymiarze godzin) i młodzież bez kwalifikacji. Efekty substytucyjne tego programu zostały ocenione jako niskie, gdyż w proces kontroli zostali wciągnięci przedstawiciele związków zawodowych, którzy szczególnie przestrzegali zasady „dodatkowej pracy” 54.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>