Duże zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc dla bezrobotnych

0
comments

W latach osiemdziesiątych 84% nowych miejsc pracy było obsadzonych przez bezrobotnych należących do grup problemowych rynku pracy 55. Bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy wspieranego przez ABM, 22% osób zostało zatrudnionych normalnie, z czego 9% przez dotychczasowego pracodawcę. Jednakże 60% pozostawało ponownie bez pracy. Szacuje się, że w 32 miesiące po ustaniu okresu wspierania około 40% osób miało pracę.

Od 1988 roku liczba wspieranych miejsc pracy dla bezrobotnych ma malejącą tendencję. O ile we wspomnianym roku Federalny Urząd Pracy finansował 114,8 tys. pracobiorców, to w 1990 roku już tylko 83,4 tys. W rok później stworzono o 39 tys. miejsc pracy mniej. Dziewiąta nowelizacja ustawy o popieraniu zatrudnienia, pogarszająca warunki finansowania ABM przez Federalny Urząd Pracy, spowodowała niewykorzystanie w niektórych regionach planowanych środków na ten cel. Kierowane do pracy osoby miały małe szanse na pierwszym rynku pracy i dla wielu z nich była to jedyna możliwość zatrudnienia. W 1991 roku około 60% wspieranych osób pozostawało bez pracy powyżej roku. W roku następnym, pomimo wzrostu bezrobocia, na stanowiskach finansowanych w ramach ABM zatrudnionych było 78,2 tys. osób, to jest o 6% mniej niż w roku poprzednim. Także w tym roku większość wspieranych osób (57%) pozostawała bez pracy ponad rok, a 19% tej populacji stanowiły osoby powyżej 50 lat.

Istnieje duże zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc dla bezrobotnych ze względu na rosnące znaczenie grup problemowych rynku pracy. Uważa się, że powinny zostać polepszone warunki wspierania tych przedsięwzięć, gdyż nie są to subwencje, lecz raczej inwestycje. Finansując miejsca pracy dla bezrobotnych, zamiast świadczeń kompensacyjnych, wspiera się pracę społecznie użyteczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>