Długość okresu doskonalenia zawodowego bezrobotnyc

0
comments

Trudno doszukać się jakichś znaczących różnic według płci. Istotny jest natomiast wpływ wieku bezrobotnych. Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowe nie miały żadnego wpływu na polepszenie możliwości integracji zawodowej starszych wiekiem bezrobotnych, a u osób pracujących przed podjęciem przekwalifikowania nie daje się zauważyć tej zależności.

Wspomniane badania potwierdziły także, że ukończenie zakładowej szkoły zawodowej lub szkoły wyższej przyczynia się do szybszej integracji zawodowej bezrobotnych. Pracujący pragnący polepszyć swoje kwalifikacje zawodowe wybierają przede wszystkim szkolę zawodową (84%) i szkoły umożliwiające nabycie uprawnień mistrzowskich lub technika zawodowe (85%). Tylko co drugiej osobie bezrobotnej bez ukończonej szkoły zawodowej udało się ponownie uzyskać pracę.

Długość okresu doskonalenia zawodowego bezrobotnych miała wpływ na szansę uzyskania ponownego zatrudnienia. W im dłuższym doskonaleniu zawodowym uczestniczył bezrobotny, tym częściej po dwóch latach od ukończenia kursu pozostawał w stosunku pracy.

Kursy podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowań zawodowych dla bezrobotnych prowadzone przez zakłady pracy były efektywniejsze od szkoleń organizowanych przez inne podmioty. Absolwenci tych kursów w 67% pracowali po dwuletnim okresie od ukończenia nauki, podczas gdy po innych szkoleniach tylko w 54%. Ta różnica nie jest zauważalna w przypadku osób, które pracowały przed rozpoczęciem kursu. Z tej populacji 81% osób miało zatrudnienie po dwóch latach od zakończenia edukacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>